شرایط ارسال

ارسال در تهران

اگر شما ساکن تهران هستید می‌توانید سفارش خود را به چند طریق دریافت کنید.

ارسال عادی: ارسال یکشنبه و پنجشبه به سراسر کشور با هزینه  25,000 الی 30,000 تومان است.

ارسال فوری: سفارش شما توسط الوپیک برای شما ارسال خواهد شد و هزینه ارسال بعهده‌ی شما است.

ارسال در شهرستان

اگر شما ساکن شهری خارح از تهران هستید می‌توانید سفارش خود را به چند طریق دریافت کنید.

ارسال عادی: ارسال یکشنبه و پنجشبه به سراسر کشور با هزینه  25,000 الی 30,000 تومان است.

ارسال ترمینال اتوبوسرانی: سفارش شما توسط ترمینال اتوبوسرانی برای شما ارسال خواهد شد و هزینه ارسال بعهده‌ی شما است.